Konkurs: Czytamy w CKZiU

ORGANIZATOR KONKURSU 

BIBLIOTEKI SZKOLNE CKZiU

 

REGULAMIN

 1. Celem konkursu jest:
 • popularyzacja książek i czytelnictwa; 
 • propagowanie kultury czytelniczej; 
 • popularyzacja książek znajdujących się w zbiorach bibliotek szkolnych;
 • wdrażanie do staranności przekazu językowego; 
 • wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
 • Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli CKZiU.
 1. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przygotowania dowolnego fragmentu tekstu utworu literackiego, którego prezentacja nastąpi 
  w dniu konkursu, czas prezentacji przewidziany jest maksymalnie 
  na 2 minuty. 
 2. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmować będą nauczyciele bibliotekarze w każdej ze szkół wchodzących w skład CKZiU do 18.10.2019.
   Zgłoszenia przyjmowane będą wraz zkserokopią przygotowywanego przez uczestnika tekstu literackiego.
 3. Ocenie jurorów będzie podlegać: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistości dykcja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.
 4. Konkurs odbędzie się 23.10.2019 o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej Technikum nr 1, ul. Grota Roweckiego 66.
 • Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu przeprowadzenia konkursu.

Nauczyciele bibliotekarze

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .
Klauzula Informacyjna RODO Czytaj . . .