SZKOŁA POLICEALNA NR 7 OTWIERA NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

plakat policealna