KONSULTACJE ARTYSTYCZNE NATASZY PAVLUCHENKO DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU

25 marca br. w pracowniach warsztatów szkolnych Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 odbyło się spotkanie młodzieży z projektantką mody Nataszą Pavluchenko, która w tym roku objęła patronatem artystycznym sosnowiecką Szkołę Mody. Konsultacje dotyczyły projektów kolekcji, przygotowywanych przez uczniów na prezentację artystyczną w formie pokazu mody podczas tegorocznego Święta Szkoły. Natasza Pavluczenko wysoko oceniła umiejętności i pomysłowość młodzieży. Oczywiście nie obyło się bez cennych wskazówek, podpowiedzi i sugestii. Spotkanie przebiegało w twórczej atmosferze, która jeszcze bardziej utwierdziła uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w słuszności wyboru szkoły, pozwalającej rozwijać pasje i umiejętności. Efekty wspólnej pracy będzie można zobaczyć już w czerwcu podczas Święta Szkoły.