CKZIU REALIZUJE PROJEKT „EDTEX”

13 listopada br. w Porto odbędzie się ostatnie spotkanie uczestników Projektu „EDTEX” realizowanego przez CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 w ramach  programu Erasmus + , którego celem jest współpraca partnerów w zakresie innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego w branży modowej i tekstylnej. Partnerzy Projektu z Czech, Portugali, Hiszpanii oraz Polski  na spotkaniu projektowym we wrześniu br. w Libercu podpisali Umowę Wielostronną, której głównym założeniem jest stworzenie warunków sprzyjających strategicznemu partnerstwu pomiędzy szkołami zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi i w rezultacie stworzenie długofalowych warunków dla rozwoju i wysokiej skuteczności w kształceniu zawodowym. Podpisano również dwadzieścia „Deklaracji Gotowości” z przedsiębiorcami z partnerskich krajów w których strony wyraziły wolę współpracy nad rozwojem kształcenia zawodowego w krajowym przemyśle tekstylnym i odzieżowym. 

IV Ogólnopolski Konkurs Młody Mistrz Fryzjerstwa

W dniu 07.11.2018r. przy ul. Warneńczyka 9 w Sosnowcu odbyły się eliminacje szkolne do IV Ogólnopolskiego Konkursu Młody Mistrz Fryzjerstwa. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej zmierzyli się w konkurencji: czesanie okazjonalne, gdzie mogli wykazać się wyobraźnią i pomysłowością. Udział wzięli uczniowie z Technikum nr 7. Do dalszego etapu przeszli: Agnieszka Fliśnik III Ta oraz Beata Molęda II Ta.

Udział słuchaczy Szkoły Policealnej nr 7 w przygotowaniach do premiery spektaklu pt. „Drach”Słuchacze Szkoły Policealnej nr 7, kierunku technik usług kosmetycznych wykonywali makijaże sceniczne aktorom do premierowego spektaklu pt. „Drach” w reżyserii Roberta Talarczyka. Efekty ich pracy można było zobaczyć 27 i 28 października 2018 roku w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.


CKZiU na European Vocational Skills Week

5 listopada 2018 roku uczniowie Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Grota- Roweckiego 64 wraz z opiekunem zostali zaproszeni przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ do udziału w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week. Wydarzenie będzie odbywać się na PGE Narodowy w Warszawie.

Szkolenie zawodowe dla uczniów branży odzieżowej

Dnia 30 października 2018 roku na pracowni zawodowej Technikum nr 7 przy ul. Warneńczyka 9 odbyło się szkolenie zawodowe dla uczniów klas III i IV, kształcących się w zawodzie Technik przemysłu mody. Uczniowie zostali zapoznani z profesjonalnym narzędziem dla branży tekstylnej. ZWTextile to program CAD wspomagający pracę konstruktorów odzieży, przeznaczony do tworzenia szablonów odzieżowych.

Sosnowiecka Szkoła Mody inspiracją dla szkoły w Nowej Soli

W dniach 22-24 października br. CKZiU w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 64 gościła w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elektryk w Nowej Soli w ramach wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu rozwój uczniów naszych szkół.
Podczas wizyty przedstawiciele szkoły zwiedzili Zakład Promocji Kształcenia Zawodowego BFW Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Było to doskonałym pretekstem do wymiany doświadczeń w ramach kształcenia zawodowego oraz omówienia wspólnego przedsięwzięcia – jakim będzie prezentacja artystyczna w formie pokazu mody zaprojektowana i wykonana przez uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU w Sosnowcu organizowana w ramach Dni Nowej Soli w dniu 15 czerwca 2019 roku.

Ogólnopolski Konkurs Młody Mistrz Fryzjerstwa - eliminacje

7 listopada o godzinie 10.00 odbędą się eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Konkursu Młody Mistrz Fryzjerstwa, przeprowadzone na warsztatach szkolnych przy ul. Warneńczyka 9. Eliminacje kierowane są do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum o profilu Technik usług fryzjerskich. Tematem eliminacji jest fryzura okazjonalna.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .