Uczniowie Technikum Nr 7 wyróżnieni !!!

Uczniowie Technikum Nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru zdobyli specjalne wyróżnienie w Miejskim Konkursie Fotograficznym „Sosnowiec rzuca palenie” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 30 oraz NZOZ Nasza Przychodnia. 15 listopada 2018 r. w czasie Gali Finałowej  w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu CKZiU wyróżnione zostało również przez Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Panią Barbarę Dolniak.
Za wsparcie kampanii „Jabłko zamiast papierosa” nasza szkoła otrzymała szczególne podziękowania.
Gratulujemy!  
Dyplom
List

Niezapomniane lekcje o sztuce w Muzeum Śląskim

Lekcje w Muzeum Śląskim na trwałe wpisały się w kalendarz uczniów Centrum.
15 listopada br. kolejna grupa młodzieży z III klasy Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru uczestniczyła w lekcji, dotyczącej analizy dzieła malarskiego, przygotowanej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przez Muzeum Śląskie w Katowicach. Zajęcia te cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy są bardzo wrażliwi na sztukę, a tym samym niezwykle jej chłonni.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w Technikum nr 7

Tegoroczna akademia z okazji 11 listopada miała wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na przypadającą setną rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania czterech zwrotek hymnu państwowego w asyście pocztu sztandarowego o godzinie 11:11. W ten sposób społeczność szkolna włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”.

Wycieczka zawodowa – Technik przemysłu mody

14 listopada br. uczniowie CKZiU Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz uczestniczki Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w zawodzie Technik przemysłu mody wzięli udział w wycieczce zawodowej do Łodzi. Zwiedzili Centralne Muzeum Włókiennictwa, w którym zostali zapoznani przez edukatora Muzeum z historią „Mody Polskiej”, zwiedzając wystawę poświęconą słynnemu polskiemu kreatorowi mody – Jerzemu Antkowiakowi. Ponadto poznali historię włókiennictwa XIX i XX wieku oraz zobaczyli pracę ówczesnych maszyn.
Film
Kolejną atrakcją wycieczki było poznanie Firmy AUNDE Poland. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja elementów tapicerki samochodowej. Proces produkcji dotyczy tkania dzianin i tkanin, wygrzewania elementów tapicerki wysokimi częstotliwościami, cięcia tkanin oraz szycia gotowych elementów tapicerki samochodowej, wykorzystując najnowsze technologie z zakresu oprogramowania maszyn, automatycznej krojowni – nowoczesne cuttery do rozkroju tkanin, nowoczesnych maszyn szwalniczych oraz ich oprzyrządowania, niezawodna kontrola jakości z  zastosowaniem laserowych skanerów, które w mocno zautomatyzowanym przemyśle motoryzacyjnym pomagają zapewnić wysoką jakość i precyzję. I tak historia włókiennictwa została zestawiona z najnowszymi technologiami. Dla uczestników wycieczki była to nieoceniona lekcja historii, a także tego co nowoczesne i rozwojowe.
Film

Podziękowania od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dla Technikum nr 7

5 listopada 2018 roku Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64, jako jedyna szkoła w kraju, zaprezentowało branżę włókienniczo - odzieżową podczas konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week zorganizowanej przez z Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Głównym celem konferencji była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów odbywały się targi, w ramach, których przedstawiciele szkół zawodowych w tym uczniowie Technikum nr 7, zaprezentowali swoje umiejętności i opowiedzieli o atrakcyjności zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami i szkołami wyższymi.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom, oraz przekazany na najbliższych zebraniach.
Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List do Rodziców i Opiekunów Uczniów
List do Dyrektorów szkół

CKZIU REALIZUJE PROJEKT „EDTEX”

13 listopada br. w Porto odbędzie się ostatnie spotkanie uczestników Projektu „EDTEX” realizowanego przez CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 w ramach  programu Erasmus + , którego celem jest współpraca partnerów w zakresie innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego w branży modowej i tekstylnej. Partnerzy Projektu z Czech, Portugali, Hiszpanii oraz Polski  na spotkaniu projektowym we wrześniu br. w Libercu podpisali Umowę Wielostronną, której głównym założeniem jest stworzenie warunków sprzyjających strategicznemu partnerstwu pomiędzy szkołami zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi i w rezultacie stworzenie długofalowych warunków dla rozwoju i wysokiej skuteczności w kształceniu zawodowym. Podpisano również dwadzieścia „Deklaracji Gotowości” z przedsiębiorcami z partnerskich krajów w których strony wyraziły wolę współpracy nad rozwojem kształcenia zawodowego w krajowym przemyśle tekstylnym i odzieżowym. 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .