List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci. Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom, oraz przekazany na najbliższych zebraniach.
Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List do Rodziców i Opiekunów Uczniów
List do Dyrektorów szkół

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w Technikum nr 7

Tegoroczna akademia z okazji 11 listopada miała wyjątkowo uroczysty charakter ze względu na przypadającą setną rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania czterech zwrotek hymnu państwowego w asyście pocztu sztandarowego o godzinie 11:11. W ten sposób społeczność szkolna włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”.

IV Ogólnopolski Konkurs Młody Mistrz Fryzjerstwa

W dniu 07.11.2018r. przy ul. Warneńczyka 9 w Sosnowcu odbyły się eliminacje szkolne do IV Ogólnopolskiego Konkursu Młody Mistrz Fryzjerstwa. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej zmierzyli się w konkurencji: czesanie okazjonalne, gdzie mogli wykazać się wyobraźnią i pomysłowością. Udział wzięli uczniowie z Technikum nr 7. Do dalszego etapu przeszli: Agnieszka Fliśnik III Ta oraz Beata Molęda II Ta.

Podziękowania od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dla Technikum nr 7

5 listopada 2018 roku Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64, jako jedyna szkoła w kraju, zaprezentowało branżę włókienniczo - odzieżową podczas konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week zorganizowanej przez z Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Głównym celem konferencji była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów odbywały się targi, w ramach, których przedstawiciele szkół zawodowych w tym uczniowie Technikum nr 7, zaprezentowali swoje umiejętności i opowiedzieli o atrakcyjności zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami i szkołami wyższymi.

CKZiU na European Vocational Skills Week

5 listopada 2018 roku uczniowie Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Grota- Roweckiego 64 wraz z opiekunem zostali zaproszeni przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ do udziału w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week. Wydarzenie będzie odbywać się na PGE Narodowy w Warszawie.

CKZIU REALIZUJE PROJEKT „EDTEX”

13 listopada br. w Porto odbędzie się ostatnie spotkanie uczestników Projektu „EDTEX” realizowanego przez CKZiU w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 w ramach  programu Erasmus + , którego celem jest współpraca partnerów w zakresie innowacji oraz wymiany dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego w branży modowej i tekstylnej. Partnerzy Projektu z Czech, Portugali, Hiszpanii oraz Polski  na spotkaniu projektowym we wrześniu br. w Libercu podpisali Umowę Wielostronną, której głównym założeniem jest stworzenie warunków sprzyjających strategicznemu partnerstwu pomiędzy szkołami zawodowymi, instytucjami edukacyjnymi i w rezultacie stworzenie długofalowych warunków dla rozwoju i wysokiej skuteczności w kształceniu zawodowym. Podpisano również dwadzieścia „Deklaracji Gotowości” z przedsiębiorcami z partnerskich krajów w których strony wyraziły wolę współpracy nad rozwojem kształcenia zawodowego w krajowym przemyśle tekstylnym i odzieżowym. 

Sosnowiecka Szkoła Mody inspiracją dla szkoły w Nowej Soli

W dniach 22-24 października br. CKZiU w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 64 gościła w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elektryk w Nowej Soli w ramach wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu rozwój uczniów naszych szkół.
Podczas wizyty przedstawiciele szkoły zwiedzili Zakład Promocji Kształcenia Zawodowego BFW Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Było to doskonałym pretekstem do wymiany doświadczeń w ramach kształcenia zawodowego oraz omówienia wspólnego przedsięwzięcia – jakim będzie prezentacja artystyczna w formie pokazu mody zaprojektowana i wykonana przez uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w CKZiU w Sosnowcu organizowana w ramach Dni Nowej Soli w dniu 15 czerwca 2019 roku.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .