POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

 1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d pkt 1 Ustawy o systemie oświaty:

 1. bezrobocie;
 2. niepełnosprawność;
 3. wielodzietność
 4. alkoholizm
 5. narkomania
 6. długotrwała lub ciężka choroba;
 7. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 8. rodzina niepełna
 9. inne zdarzenia losowe

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę i jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ! – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

15W piątek 23 czerwca br. w Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 zakończono rok szkolny 2016/2017. Młodzież pożegnała się ze szkołą w dwóch turach: o godz. 9.00 oraz 10.30. Z tej okazji odbyły się akademie, które zgromadziły całą społeczność szkolną: dyrekcję, nauczycieli, rodziców i uczniów. Na uroczystym rozdaniu świadectw obecne były: dyrektor CKZiU p. Elżbieta Czernik, wicedyrektor Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Gastronomicznej p. Ewa Jachym oraz kierownik szkolenia praktycznego p. Danuta Prorok. Pani Dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik w swoim przemówieniu dokonała podsumowania mijającego roku nauki. Zwróciła uwagę na liczne osiągnięcia uczniów „Gastronomika”. Zachęciła młodzież do podejmowania dalszego kształcenia.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1            04 września w murach Gastronomika odbyła się inauguracja  roku szkolnego 2017/2018.  Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrała pani wicedyrektor Ewa Jachym, która serdecznie powitała po wakacyjnej przerwie uczniów i nauczycieli szkoły. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w murach naszej szkoły;  szkoły bezpiecznej, przyjaznej uczniom, umożliwiającej rozwijanie pasji i zainteresowań.

GALA MISTRZÓW 2017

DSCF513621 czerwca w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu odbyła się GALA MISTRZÓW 2017. W czasie uroczystości Prezydent Miasta Sosnowca - Arkadiusz Chęciński wręczył dyplomy i nagrody dla wyróżniających się uczniów i nauczycieli. Wśród laureatów znalazła się nasza uczennica z kl. III CP Aleksandra Cikała, która rozwija swój talent pod kierunkiem pani Doroty Paszczeli.

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE APARATU”

fotoSpójrzmy na świat przez pryzmat fotografii a zauważymy, że matematyka, czy chcemy czy nie, nas otacza. Wystarczy się przyjrzeć aby to zobaczyć. Chcemy zaproponować miłośnikom matematyki i fotografii udział w konkursie polegającym na złapaniu matematyki w kadrze aparatu. Celem konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki.

WARSZTATY W DOMU DZIECKA

dom13 czerwca w ramach Szkoły Promującej Zdrowie i  „Akademii Pasji" odwiedziliśmy wychowanków Domu Dziecka w Sosnowcu.  Podopieczni uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Pod okiem nauczycieli Barbary Kubziakowskiej i Marii Witkowskiej przygotowali zdrowy i pożywny  podwieczorek - ciasteczka owsiane oraz koktajl maślankowo-bananowy.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .