UCZNIOWIE GASTRONOMIKA NA PODIUM

            27 września uczniowie Technikum nr 3 CKZiU wzięli udział w regionalnych zawodach lekkoatletycznych. Zdobywając III miejsce, nasi chłopcy po raz kolejny udowodnili, że liczą się nie tylko na szczeblu miejskim, ale również w regionie. Na ten wielki sukces pracowali wszyscy, ale na szczególne uznanie zasłużyli: Tomasz Kucek -  II miejsce w pchnięciu kulą, Michał Kuśmierz - III miejsce pchnięcie kulą, Wojciech Wawro - III miejsce w biegu na 400m. Gratulacje Panowie!! Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów.

         

DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE - WYBORY MISTERA GASTRONOMIKA

            Wybory Mistera  Gastronomika zaczynają powoli wpisywać się w tradycję naszej szkoły. Podobnie jak w latach ubiegłych,  z okazji święta „brzydszej” połowy naszej społeczności uczniowskiej przygotowano konkurs, który miał wyłonić Idealnego Chłopaka. Konkurs został przygotowany przez uczennice klas II GOA i II GHT, które wymyśliły trudne konkurencje, mające wyłonić męski ideał Gastonomika. Miały one  sprawdzić między innymi:  znajomość panów z praktycznej  wiedzy na temat makijażu, umiejętność wiązania krawata oraz sprawność fizyczną poprzez robienie pompek na czas.

SPOTKANIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z LAUREATAMI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH I TURNIEJÓW ZAWODOWYCH

P 20170913 123610W dniu 13.09.2017r. odbyło się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z Laureatami Olimpiad Przedmiotowych i Turniejów Zawodowych z całego województwa śląskiego. Naszą szkołę reprezentowały Aleksandra Cikała – laureatka i zdobywczyni I miejsca W Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz p. Dorota Paszczela – nauczyciel przygotowujący ucznia do turnieju. Ola znalazła się wśród 107 laureatów różnych olimpiad i turniejów z całego województwa.

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

We wtorek 26 września spotkaliśmy się na uroczystej akademii z okazji ślubowania uczniów klas pierwszych, którzy zostali oficjalnie przyjęci do grona „Gastronomika”. Część pierwsza - najbardziej uroczysta - to złożenie ślubowania. Młodzież przyrzekała m.in. strzec honoru szkoły i stać się godnymi jej tradycji, brać przykład z ludzi rzetelnych,  rozwijać w sobie postawę obywatelską.

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

ZASADY WYŁANIANIA ZADAŃ DO MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA ORAZ LISTA POPARCIA       POBIERZ

GASTRONOMIK DLA SENIORÓW SOSNOWCA

21767101 361418980944805 967049072 oW dniach 11 – 17 września 2017r. w Sosnowcu  po raz kolejny obchodzone są  Dni Seniora. Z tej okazji w czwartek 15 września  uczniowie Gastronomika pod opieką p. Edyty Rostowskiej i p. Danuty Prorok, w ramach współpracy międzypokoleniowej  przygotowali pyszną , zagłębiowską zalewajkę. Częstowano nią  uczestników plenerowych  gier drużynowych, które zostały rozegrane pomiędzy przedstawicielami Rad Seniorów .

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

 1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .