Europe – I like it!


Coolturalne Partnerstwo na rzecz wzmacniania poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty.
CKZiU Grota-Roweckiego 64 wzięło udział w międzynarodowym projekcie organizowanym przez IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu oraz Urząd Miasta Sosnowca, finansowanym ze środków programu Unii Europejskiej „Europe for Citizens”.


Celem wydarzenia było zachęcenie mieszkańców krajów europejskich do demokratycznego zaangażowania w rozwiązywanie kluczowych, wspólnych problemów Europejczyków. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele miast partnerskich Sosnowca- goście z Suczawy w Rumunii i Komarom na Węgrzech.
10 października br. nauczyciele brali udział w spotkaniu z obywatelami miasta podczas pikniku europejskiego na placu 100-lecia w Sosnowcu. Imprezę uświetniły prezentacje miast partnerskich oraz pokaz mody przygotowany przez uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru.

11 października przedstawiciel nauczycieli wraz z uczniami Centrum wzięli udział w debacie na temat „Europa za 20 lat – razem, czy osobno?”. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję zastanowić się nad przyszłością Europy. Dla uczestników projektu była to znakomita okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz wrażeniami z wyjazdów na praktyki zagraniczne do różnych krajów Europy. Z pewnością debata przyczyniła się do podkreślenia roli europejskiego dziedzictwa kulturowego.


© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .