Harmonogram organizacji pracy Centrum

Harmonogram organizacji pracy Centrum

na rok szkolny 2017/2018

ważny od dnia 01.09.2017

Poz.

Wydarzenie

Data

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017r. (poniedziałek)

2

Zakończenie roku szkolnego

22.06.2018r. (piątek)

3

Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasach technikum programowo najwyższych

27.04.2018r. (piątek)

4

Terminy przerw i ferii:

4a

zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.12.2017r.

4b

ferie zimowe

29.01. - 11.02.2018r.

4c

wiosenna przerwa świąteczna

29.03. - 03.04.2018r.

4d

ferie letnie

23.06. - 31.08.2018r.

5

Podział roku szkolnego na semestry

5a

I semestr

01.09.2017r. - 04.01.2018r.

5b

II semestr dla klas I – III i oddziałów gimnazjalnych

05.01.2018r. – 22.06.2018r.

5c

II semestr dla klas IV

02.01.2018r. - 27.04.2018r.

6

Terminy egzaminu maturalnego

6a

część pisemna

04.05. - 23.05.2018r.  

6b

część ustna

07.05. - 25.05.2018r

6ba

język polski pisemny pp

04.05.2018r. (piątek)

6bb

matematyka pisemny pp

07.05.2018r. (poniedziałek)

6bc

język angielski pisemny pp i pr

08.05.2018r. (wtorek)

7

Terminy egzaminu gimnazjalnego

7a

część humanistyczna

18.04.2018r. (środa)

7b

część matematyczno-przyrodnicza

19.04.2018r. (czwartek)

7c

języki obce

20.04.2018r. (piątek)

8

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

8a

sesja styczeń - luty  etap pisemny

11.01.2018r. (czwartek)

8b

etap praktyczny - D

10.01.2018r. (środa)

8c

sesja czerwiec- lipiec etap pisemny

19.06.2018r. (wtorek)

8d

etap praktyczny - D

26.06.2018r. (wtorek)

8e

etap praktyczny – W i WK

22.06.-04.07.2018r.

9

Praktyki zawodowe - Załącznik 1a

wg harmonogramu

10

Zebrania Rady Pedagogicznej

10a

przed rozpoczęciem roku szkolnego

31.08.2017r. g. 1300 (czwartek)

10b

we wrześniu

14.09.2017r. g. 1530 (czwartek)

10c

w październiku

11.10.2017r. g. 1530 (środa)

10d

w listopadzie

09.11.2017r. g.  1530 (czwartek)

10e

po I semestrze (termin wystawienia ocen 03.01.2018r.)

09.01.2018r. g. 1530 (wtorek)

10f

w marcu

05.03.2018r. g. 1530 (poniedziałek)

10g

Klasyfikacyjna w klasach IV

24.04.2018r. g. 1530 (wtorek)

10h

w maju

22.05.2018r. g. 1530 (wtorek)

10i

Klasyfikacyjna w klasach I – III i oddziałach gimnazjalnych

18.06.2018r. g 1530 (poniedziałek)

11

Zebrania zadaniowe Rad Pedagogicznych w szkołach

11a

sierpień

29.08.2017. g. 1200 (wtorek)

11b

październik

09.10..2017r. g. 1530 (poniedziałek)

11c

styczeń

04.01.2018r. g. 1530 (czwartek)

11d

kwiecień

23.04.2018r. g. 1530 (poniedziałek)

11e

czerwiec

15.06.2018r. g. 1530 (piątek)

12

Zebrania pozostałe rady pedagogicznej

12a

szkoleniowa I

I semestr /2017

12b

szkoleniowa II

II semestr/ 2018

13

Klasyfikowanie śródroczne i roczne

13a

Terminy wystawienia proponowanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

do 18.12.2017r. ( poniedziałek )

( zagrożenia 04.12.2017r.poniedziałek)

13b

Termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i zachowania

03.01.2018 r. (środa)

13c

Terminy wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV technikum

10.04.2018r. (wtorek)

(zagrożenia 23.03.2018r. piątek)

13d

Terminy wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV technikum

do 20.04.2018r. (piątek)

13e

Terminy wystawienia proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w pozostałych klasach

do 04.06.2018r. (poniedziałek)

(zagrożenia 17.05.2018r. - czwartek)

13f

Termin wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w pozostałych klasach

14.06.2018r. (czwartek)

14

Pożegnanie absolwentów

27.04.2018r. (piątek)

15

Dodatkowe dni wolne do odpracowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych(termin do uzgodnienia):

Technikum i ZSZ

02.05.2018r. (środa)

01.06.2018r. (piątek)

15a

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

maj 2018 r. (do uzgodnienia) Święto Szkoły,

16

Dodatkowe dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktyczno-wychowawczych związane z przeprowadzaniem egzaminów zewnętrznych:

Egzamin maturalny:

04.05.2018r., 07.05.2018r., 08.05.2018r. ( piątek, poniedziałek, wtorek) - dni wolne tylko dla technikum

Egzamin zawodowy:

10  i 11. 01. 2018r. (środa, czwartek )

19 .06.2018 r. ( wtorek) – dni wolne dla technikum i szkoły zawodowej

Egzamin gimnazjalny:

18.04 – 20.04.2018r. (środa – piątek) – dni wolne dla gimnazjum

17

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynikające

z ustawy:

14.10.2017r.(sobota) DEN na podstawie art.74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych

1.11.2017r.(środa) Wszystkich Świętych

11.11.2017r.(sobota) Narodowe Święto niepodległości

06.01.2018r.(sobota) Święto Trzech Króli

1.05.2018r.(wtorek)  1 Maja –Święto Pracy

3.05.2018r.(czwartek) Święto Konstytucji 3 Maja

31.05.2018r.(czwartek) Boże Ciało

18

Spotkania z rodzicami

18a

zebranie organizacyjne rodziców

11.09.2017r. (poniedziałek)

18b

konsultacje dla rodziców

16.10.2017r. (poniedziałek)

18c

zebrania z rodzicami

09.11.2017r. (czwartek)

18d

zebranie z rodzicami + konsultacje– zagrożenia oceną niedostateczną

04.12.2017r. (poniedziałek)

18e

wywiadówka po I semestrze

10.01.2018r. (środa)

18f

konsultacje dla rodziców

20.02.2018r. (wtorek)

18g

zebrania z rodzicami + konsultacje ( zagrożenia ndst. w klasach IV technukum)

23.03.2018r. (piątek)

18h

konsultacje dla rodziców

16.04.2018r. ( poniedziałek)

18i

zebranie z rodzicami + konsultacje– zagrożenia oceną niedostateczną

17.05.2018r. (czwartek)

18j

zebranie Rady Rodziców

14.06.2018r. (czwartek)

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .