31 MAJA –ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

zakazTYTOŃ I CHOROBY SERCA

Każdego roku, w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem tytoniu. Tematem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu w 2018 roku było hasło: „Tytoń i choroby serca”. W trosce o swoje serce pamiętaj, że nie ma „bezpiecznej” ilości wypalanych papierosów. W ramach profilaktyki antynikotynowej uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadankach na temat zdrowotnych i społecznych skutków palenia papierosów.

W holu szkoły rozmieszczono plakaty obrazujące skutki zdrowotne nałogu tytoniowego oraz materiały edukacyjne o sposobach rzucania palenia.Uczniowie Szkoły Promującej Zdrowie promowali zdrowy styl życia wolny od nałogu tytoniowego i rozdawali ulotki informacyjno-edukacyjne.W ramach tego dnia uczniowie z klasy 1GTŻ wzięli  udział w Energetycznym Centrum Kultury w spektaklu” Sąd nad papierosem” oraz występie tanecznym: „Od dzisiaj nie palę”. Celem akcji było kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych społeczności szkolnej i promowanie mody na niepalenie. Całość akcji przygotowały panie A. Brągiel –Dudek, M. Domagała i A. Karolewska.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .