SZKOLNY HAPPENING – 29 MAJA - „ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU”

Światowy Dzień bez Tytoniu posłużył za kolejną okazję do zwrócenia uwagi całej społeczności szkolnej CKZiU na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu oraz na ryzyko zdrowotne jakie za sobą niesie palenie papierosów i e-papierosów. Dzień ten sprzyjał podjęciu przez nauczycieli społecznej akcji edukacyjnej informującej o następstwach używania tytoniu         i zachęcającej do wyboru zdrowego, wolnego od dymu tytoniowego stylu życia.
W ramach funkcjonującego w naszej szkole programu profilaktycznego „Antidotum” dla Szkoły Branżowej I stopnia Nr 9 Rzemieślniczo-Artystycznej w ramach projektu profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży „Falochron” 29 maja odbył się szkolny happening, ukierunkowany na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z zagrożeniem wynikającym z palenia, ale przede wszystkim promowaniu zdrowego stylu życia.
Nauczyciele oraz uczniowie klas zawodowych zaprosili do współpracy uczniów Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz Gimnazjum nr 14, aby wszyscy uczniowie mieli okazje wzięcia udziału w tym niecodziennym zdarzeniu.
Inicjatywa ta miała za zadanie uświadomienie młodzieży oraz dostarczenie informacji o skutkach palenia tytoniu, ale przede wszystkim miała spowodować zmianę postaw, zaangażowanie alternatywnych sposobów radzenia sobie z nałogiem, czego finalnym skutkiem ma być nie podejmowanie zachowań ryzykownych przez młodzież naszej szkoły.

W ramach szkolnego happeningu podjęto następujące działania:

  1. Uczniowie szkoły branżowej podczas zajęć przygotowali hasła i baner informacyjny pt. „Sąd nad papierosem”, który został umieszczony w widocznym miejscu dla społeczności uczniowskiej w szkole.
  2. Przeprowadzono sztafetę zdrowia z torem przeszkód. Sztafetę przygotowała we współpracy z organizatorami Pani Agnieszka Legień – nauczyciel wychowania fizycznego.
  3. Uczniowie przygotowali alternatywę dla papierosa w postaci kącika ze zdrowymi kąskami.
  4. W czasie trwania happeningu wyświetlana była projekcja multimedialna – „WYBIERZ ŻYCIE BEZ TYTONIU” –opatrzona komentarzem profilaktycznym przez Panią Agnieszkę Kowalczyk.
  5. Przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Parodia palacza”. Prace uczniów zostały wystawione w „Strefie relaksu”
  6. Uczniowie palący mieli również możliwość przebadania się miernikiem stężenia poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu urządzeniem Smokelyzer.
  7. Cała społeczność szkolna mogła przekonać się jaki stan świadomości mają osoby będące pod wpływem środków psychoaktywnych za pomocą narkogogli oraz będących pod wpływem alkoholu za pomocą alkogogli, badania przeprowadziły Pani Edyta Duchniak i Izabela Szczepanek. Ta niewątpliwa atrakcja, miała miejsce dzięki uprzejmości Pani mgr Marioli Dębskiej - pracownika oświaty zdrowotnej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu, która współpracuje z nami od lat przy okazji różnych kampanii prozdrowotnych. Również dzięki tej współpracy mogliśmy zapoznać młodzież z bieżącymi, najnowszymi materiałami w postaci ulotek, plakatów i gadżetów traktujących problem palenia papierosów i e-papierosów.

Happening profilaktyczny zorganizowały i koordynowały jego przebieg p. Agnieszka Kowalczyk- nauczyciel geografii oraz p. Izabela Szczepanek - pedagog szkolny. 

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .