„IGNORANTIA IURIS NOCET….”

866„Nieznajomość prawa szkodzi…”- ta starożytna łacińska maksyma pokazuje nam, jak ważne jest poznanie podstawowych zasad prawnych obowiązujących w otaczającym nas świecie. Aby poznać, jak poruszać się wśród zawiłych paragrafów kodeksu prawnego, uczniowie Technikum nr 3 Gastronomiczno –Hotelarskiego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 Gastronomicznej wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przy współudziale Koła Naukowego Wydziału Prawa Karnego Uniwersytetu Śląskiego.

Nasi goście w sposób teoretyczny i praktyczny przedstawili najważniejsze zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej młodzieży, omówili sposób funkcjonowania ośrodków wychowawczych dla nieletnich, zasady resocjalizacji oraz przytoczyli przykłady kar, jakie zostały nałożone na nieletnich za popełnione przez nich czyny zabronione. Dzięki tym zajęciom meandry prawa na pewno nie będą dla uczniów tak zawiłe. Spotkanie zorganizowały p. A. Brągiel –Dudek i p. A. Karolewska. Działania te są  kolejnym elementem funkcjonującego w szkole projektu profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży "FALOCHRON” -  systemowego rozwiązania realizowanego we współpracy z partnerami w  środowisku lokalnym, ukierunkowanego na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Projekt swoim patronatem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .