Otoczenie pracodawców CKZiU powiększa się

25 maja 2018 roku Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu podpisała umowę o współpracy z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu reprezentowaną przez prezes zarządu Panią Agnieszkę Czechowską-Kopeć, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie administrowania nieruchomościami. Współpraca została podpisana na rzecz podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia praktycznego uczniów Technikum nr 1 Ekonomicznego w zawodach: technik ekonomista i technik organizacji reklamy. MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu będzie wspierać Centrum w realizacji procesu dydaktycznego poprzez praktyczne szkolenie uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Partnerzy w ramach umowy zobowiązują się również do wspierania przedsięwzięć i projektów mających na celu promowanie kierunków kształcenia w zawodach związanych z branżą w których kształcą się uczniowie Centrum.  Podpisanie umowy partnerskiej wzmocni relacje ze środowiskiem pracy oraz wpłynie na budowanie otoczenia pracodawców Centrum.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .