"DOPALACZE - DEMONY NASZYCH CZASÓW"

33017 maja rodzice uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia wzięli udział w spotkaniu" Dopalacze - demony naszych czasów", w trakcie którego uczestniczyli w prelekcji dotyczącej zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy oraz mieli możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistą. Celem spotkania było uwrażliwienie rodziców na wczesne sygnały mogące świadczyć o tym, że dziecko ma kontakt z narkotykami, dopalaczami czy innymi substancjami psychoaktywnymi.

Ważne jest, aby rodzic wiedział na co zwrócić uwagę, znał skalę zagrożeń, miał świadomość czynników  ryzyka oraz wiedział, jak zareagować w przypadku problemów i z czyjego wsparcia skorzystać. Spotkanie z rodzicami poprzedzone było realizacją zajęć profilaktycznych z uczniami, którzy wypracowali listę strat związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz podjęli deklarację zdrowego stylu życia. Problematyka zagrożeń używania substancji psychoaktywnych  spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Działania te są kolejnym elementem funkcjonującego w szkole projektu profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży " FALOCHRON -  systemowego rozwiązania realizowanego we współpracy z partnerami w  środowisku lokalnym, ukierunkowanego na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Projekt swoim patronatem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia dla uczniów zorganizowała p. A. Karolewska.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .