Rozbudowujemy się dla Was!

Koniec prac coraz bliżej!
Przebudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 66 wielkimi krokami zmierza ku końcowi. W wyniku modernizacji powstają nowoczesne pracownie zawodowe dla uczniów kształcących się na  kierunkach oferowanych przez szkołę: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, kucharz, cukiernik, piekarz, technik ekonomista technik organizacji reklamy, fototechnik oraz technik weterynarii. Powstałe pracownie dydaktyczne i warsztaty to zespoły pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu, oddzielnie dla każdej branży, wyposażone w nowoczesne urządzenia i sprzęt, dostosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki którym uczniowie CKZiU będą mogli poszerzyć wiedze teoretyczna o umiejętności praktyczne odwzorowane w realnych warunkach.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .