EMPATIA JEST WYBOREM - PROGRAM "SCHRONIENIE NA LATA TO DOM, MAMA I TATA"

20180420 10221420 kwietnia uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wzięli udział w prelekcjach prowadzonych przez pracownika Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, których celem było uwrażliwienie młodzieży na problem przemocy, różnego rodzaju zaniedbań wobec dzieci oraz kształtowanie postawy reagowania na te sytuacje. W Sosnowcu od dwóch lat działa projekt Policji i MOPS, tzw. " przyjazny patrol", w ramach którego pracownicy  socjalni  wspólnie z policjantami monitorują rodziny, w których może być zagrożone bezpieczeństwo dzieci lub są one zaniedbywane.

Nasza wrażliwość w tym obszarze oraz gotowość do reagowania  jest niezwykle cenna. Każdy z nas w sytuacji, gdy sądzi, że w danej rodzinie dochodzi do zaniedbań, może zgłosić  to pod numerem 780 022 730. Przemoc nie kończy się sama - nie bądź obojętny. Widzisz krzywdzone dziecko - reaguj. Prelekcje te są częścią realizowanego  w szkole projektu profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży "FALOCHRON” – systemowego rozwiązania realizowanego we współpracy z partnerami w  środowisku lokalnym, ukierunkowanego na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu trybowi życia. Zajęcia dla uczniów zorganizowała p. A. Karolewska.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .