Piszemy listy w obronie innych…

Każdego roku, w okolicach Dnia Praw Człowieka, ustanowionego przez ONZ, organizacja Amnesty International organizuje Maraton Pisania Listów. Listy pisane są w obronie ludzi, których prawa są łamane w różnych krajach i na różne sposoby; ludzie ci są więzieni bez prawomocnych wyroków sądowych, prześladowani, szykanowani, pozbawiani pracy, izolowani od swoich bliskich, bezprawnie zabierane są ich domy, ziemia.

W Technikum nr 7 co roku przyłączamy się do Maratonu i piszemy listy adresowane do władz państw oraz bezpośrednio do osób, których prawa zostały złamane. W tym roku napisaliśmy 200 listów. Wszystkie zostały dostarczone do siedziby Amnesty International w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach.

 

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .