DEBATA „FAS - MASZ WYBÓR”

IMG 247129 listopada 2017 roku uczennice klasy III GTŻ wzięły udział w zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sosnowcu debacie „ FAS - Masz Wybór” - Nowe horyzonty w profilaktyce Alkoholowego Zespołu Płodowego. W czasie spotkania uczestnicy wysłuchali ekspertów zajmujących się problematyką FAS, zagrożeniami i skutkami,  jakie niesie ze sobą spożywanie alkoholu w czasie ciąży. 

Zaproszeni goście szczegółowo omówili,  jak wygląda rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci z FAS oraz ich późniejsze funkcjonowanie  w społeczeństwie, a co za tym idzie, problemy z jakimi borykają się w życiu dorosłym. Wśród zaproszonych gości był przedstawiciel Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego, który szczegółowo omówił zagadnienie problemu adopcji dzieci  z FAS. Spotkanie to wywołało żywą reakcję  wśród uczennic, które uzmysłowiły sobie powagę problemu. Udział uczniów w spotkaniu zorganizowały p. Aneta Brągiel – Dudek i p. Anna Karolewska.

© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .