Przedmioty punktowane 2017/2018

W przypadku większej ilości kandydatów na dany kierunek kształcenia w technikum a mniejszej liczby miejsc, do liczby punktów, które uzyskał kandydat na egzaminie gimnazjalnym, dolicza się punkty za oceny uzyskane na świadectwie gimnazjalnym z następujących przedmiotów:

Technikum Nr 1:

Technik organizacji reklamy:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

 Technik ekonomista:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • informatyka

Technik handlowiec:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

Technikum Nr 3:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne

Technik hotelarstwa

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (angielski)
 • informatyka

Technik obsługi turystycznej

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy (angielski)
 • geografia

Kelner

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne

Technikum Nr 7:

We wszystkich zawodach technikum – Technik Przemysłu Mody, Technik Fotografii i Multimediów, Technik Usług Fryzjerskich:

 • język polski
 • matematyka
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne

Branżowa Szkoła I stopnia:

W zawodzie sprzedawca:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • geografia

W zawodach krawiec, fryzjer, fotograf, tapicer:

 • język polski
 • matematyka
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne

W zawodach kucharz, cukiernik, piekarz:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • zajęcia techniczne
© 2017 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
Używamy ciasteczek. Czytaj . . .